Thứ Hai , Tháng Tư 23 2018
Home / Bộ lập trình PLC / Allen Bradley 1768-L43
PLC 1768-L43

Allen Bradley 1768-L43

Bộ lập trình PLC 1768-L43

Thông số kỹ thuật Allen Bradley 1768-L43

The 1768-L4x CompactLogix system combines a 1768 backplane for communication and motion support and a 1769 backplane for I/O support. The 1768 controller is designed for integrated motion and more complex communication requirements than the other CompactLogix controllers.

The 1768-L4x system provides

both a 1768 backplane and a 1769 backplane.
1768 backplane support of the 1768 controller, the 1768 power supply, and a maximum of four 1768 modules.
1769 backplane support of a maximum of thirty 1769 I/O modules.
one RS-232 serial port.

1756-L55M22, 1747-L532, 1756-L63
1747-L541, 1747-L542, 1756-L55
1756-L55M12, 1756-L55M13, 1756-L55M14
1756-L55M16, 1756-L55M23, 1756-L55M24
1756-L61, 1756-L61S, 1756-L62, 1756-L62S
1756-L63, 1756-L63S, 1756-L64, 1756-LSP
1756-M13, 1756-M14, 1756-M16, 1756-M22
1756-M23, 1756-CNBR, 1784-PCMK
1784-PCIC, 1756-L61 , 1784-PKTX
1747-L532, 1747-L542P, 1747-L543
1747-L543P, 1747-L551, 1747-L552
1771-SDN, 1771-ALX, 1771-INGA50
1771-OQ, 1771-IFE, 1771-IFEK
1771-IFF, 1771-IFMS, 1771-IL
1771-ILK, 1771-IR, 1771-IRK
1771-IXE, 1771-IXEK, 1771-IXHR
1771-NB4S, 1771-NB4T, 1771-NBRC
1771-NBSC, 1771-NBTC, 1771-NBV1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *