Thứ Hai , Tháng Tư 23 2018
Home / Bộ lập trình PLC / Bộ lập trình PLC 1769-L36ERM

Bộ lập trình PLC 1769-L36ERM

Bộ lập trình PLC 1769-L36ERM

Click to enlarge - 5370 L3 System

Thông số kỹ thuật Rockwell 1769-L36ERM

Characteristic 1769-L30ER 1769-L30ERM 1769-L30ER-NSE 1769-L33ER 1769-L33ERM 1769-L36ERM
User Memory 1 MB 2 MB 3 MB
Secure Digital Memory Card 1 GB (standard)
2 GB (optional)
Communication Ports DualPort Ethernet DLR, USB
Communication Options DeviceNet with 1769-SDN
Embedded I/O None
Module expansion capacity Up to 8 Compact I/O modules and 16 Ethernet nodes Up to 16 Compact I/O modules and 32 Ethernet nodes Up to 30 Compact I/O modules and 48 Ethernet nodes
Motion Support 4 axis CIP motion 8 axis CIP motion 16 axis CIP motion
Power supply distance rating 4 modules

đại lý 1769-L36ERM | nhà phân phối 1769-L36ERM | allen bradley 1769-L36ERM | rockwell 1769-L36ERM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *