Thứ Hai , Tháng Tư 23 2018
Home / Networks and Communication / Đại lý 1783-BMS06SL

Đại lý 1783-BMS06SL

Đại lý 1783-BMS06SL

Product Selection

6-Port Stratix 5700 Switches

Click to enlarge - Stratix 5700 BMS06 6 copper ports or
4 copper ports
+ 2 SFP slots
130 x 75 x 109 mm

 

Cat. No. Total Ports Ethernet Ports Combo Ports SFP Slots Software Configuration CIP Sync NAT
1783-BMS06SL 6 4 Fast Ethernet 2 Fast Ethernet Lite No No
1783-BMS06SA 6 4 Fast Ethernet 2 Fast Ethernet Full No No
1783-BMS06TL 6 6 Fast Ethernet Lite No No
1783-BMS06TA 6 6 Fast Ethernet Full No No
1783-BMS06SGL 6 4 Fast Ethernet 2 Gigabit Ethernet Lite No No
1783-BMS06SGA 6 4 Fast Ethernet 2 Gigabit Ethernet Full No No
1783-BMS06TGL 6 4 Fast Ethernet
2 Gigabit Ethernet
Lite No No
1783-BMS06TGA 6 4 Fast Ethernet
2 Gigabit Ethernet
Full No No
1783-BMS4S2SGA 6 4 Fast Ethernet
2 Gigabit Ethernet
Full No No
1783-BMS4S2SGL 6 4 Fast Ethernet
2 Gigabit Ethernet
Lite No No

nhà phân phối 1783-BMS06SL, allen bradley 1783-BMS06SL, rockwell 1783-BMS06SL

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *