Thứ Bảy , Tháng Sáu 23 2018
Home / Tin tức / Đại lý PLC Micro850

Đại lý PLC Micro850

Đại lý PLC Micro850

2080-LC50-24AWB Micro850 Controller, 14-120V AC Input, 10-Relay Output Controller
2080-LC50-24QBB Micro850 Controller, 14-24V DC/V AC Input, 10-24V DC Source Output Controller
2080-LC50-24QVB Micro850 Controller, 14-24V DC/V AC Input, 10-24V DC Sink Output Controller
2080-LC50-24QWB Micro850 Controller, 14-24V DC/V AC Input, 10-Relay Output Controller
2080-LC50-48AWB Micro850 Controller, 28-120V AC Input, 20-Relay Output Controller
2080-LC50-48QBB Micro850 Controller, 28-24V DC/V AC Input, 20-24V DC Source Output Controller
2080-LC50-48QVB Micro850 Controller, 28-24V DC/V AC Input, 20-24V DC Sink Output Controller
2080-LC50-48QWB Micro850 Controller, 28-24V DC/V AC Input, 20-Relay Output Controller

nhà phân phối PLC Micro850 | đại lý Micro850

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *