Thứ Hai , Tháng Tư 23 2018
Home / Tin tức / FactoryTalk View ME Software

FactoryTalk View ME Software

FactoryTalk View ME Software

Processor 2.4GHz Intel Core 2 Duo or higher
Memory 1GB or more
Operating System Windows 8.1

 • Professional 32-bit or 64-bit
 • Enterprise Edition 32-bit and 64-bit

Windows 8

 • Professional 32-bit or 64-bit
 • Enterprise Edition 32-bit and 64-bit

Windows 7

 • Windows 7 SP 1 Enterprise Edition
 • Windows 7 SP 1 Ultimate Edition
 • Ultimate Professional with Service Pack 1

Windows Server 2012

 • Windows Server 2012 Std (64-bit)
 • Windows Server 2012 R2 Std (64-bit)

Windows Server 2008

 • Windows Server R2 Enterprise Edition

FactoryTalk ViewPoint has been tested with the following desktop web browsers:

 • Microsoft Edge ™
 • Internet Explorer® 11.0
 • Google® Chrome™ browser 50.0 or later

FactoryTalk ViewPoint has been tested with the following mobile browsers:

 • Google® Chrome™ browser
 • Apple® Safari®
 • Internet Explorer®

 

Catalog Number Description
9701-VWMR015AENE FactoryTalk View Machine Edition Station Runtime 15 Displays
9701-VWMR030AENE FactoryTalk View Machine Edition Station Runtime 30 Displays
9701-VWMR075AENE FactoryTalk View Machine Edition Station Runtime 75 Displays
9701-VWMR250AENE FactoryTalk View Machine Edition Station Runtime 250 Displays
9701-VWMR500AENE FactoryTalk View Machine Edition Station Runtime 500 Displays

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *