Thứ Bảy , Tháng Sáu 23 2018
Home / Module Rockwell / Module 1492-CM1771-LA001

Module 1492-CM1771-LA001

Module 1492-CM1771-LA001

Thông số kỹ thuật Allen bradley 1492-CM1771-LA001

Product: 1492-CM1771-LA001
Description: 1771-IFE to 1756-IF16 (Single-ended Current) or 1771-IFE to 1756-IF16 (Single-ended Voltage) Swing-Arm Conversion Module

Allen bradley 1492-CM1771-LA001
Allen bradley 1492-CM1771-LD003
Allen bradley 1492-CM1771-LD009F
Allen bradley 1492-CONACAB005A
Allen bradley 1492-CONCAB005Z
Allen bradley 1492-MUA4-A13-A17

Allen bradley 1492-CM1771-LD014
Allen bradley 1492-CM1771-LA001
Allen bradley 1492-CM1771-LA002
Allen bradley 1492-CM1771-LA003
Allen bradley 1492-CM1771-LA004
Allen bradley 140G-I3C3-D22-SJ
Allen bradley 1492-MUA1B-A4-A7
Allen bradley 440T-MSCLE11OD
Allen bradley 440T-MSCLE11OS
Allen bradley 21G1ABF415JN0NNNNN-HD-L2-P3-P11
Allen bradley 889N-F4AENU-2F
Allen bradley 1492-MUA2B-A7-A10
Allen bradley 1492-MUA3-A10-A13
Allen bradley 1492-MUA4-A13-A17
Allen bradley 194E-Y80M-1753-6G
Allen bradley 194L-A40-51407BR
Allen bradley 140G-M5I3-D60-AA
Allen bradley 140G-G3C3-C16-AA
Allen bradley 140G-G3C3-C70-AA
Allen bradley 140G-G3C3-C50-AA
Allen bradley 140G-G3C3-C40-AA
Allen bradley 847H-DN2A-AG02500

đại lý 1492-CM1771-LA001 | nhà phân phối 1492-CM1771-LA001 | rockwell 1492-CM1771-LA001

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *