Thứ Hai , Tháng Tư 23 2018

Recent Posts

Động cơ CSD3_10BX2

Động cơ CSD3_10BX2 đại lý CSD3_10BX2 | nhà phân phối CSD3_10BX2 CSDJ-10BX1 CSDJ-04BX2 ROCKWELL SAMSUNG CSDJ-10BX2 CSD3-A3BX2 CSD3-A5BX2 CSD3-01BX2 CSD3-02BX2 CSD3-A3BX1(P) CSD3-A5BX1(P) CSD3-01BX1(P) CSD3-02BX1(P) CSD3-04BX1(P) CSD3-04BX2 CSD3-10BX2 CSD3-15BX2 CSD3-10BX1(P) CSD3-15BX1(P) CSDJ-01BX2 CSDJ-02BX2CSDJ-06BX2 CSDJ-01BX2 CSDJ-02BX2 CSDJ-04BX2 CSDJ-06BX2 CSDJ-10BX2 CSDP-15BX2 CSDP-20BX2 CSDP-25BX2 CSDP-30BX2 CSDP-35BX2 CSDP-40BX2 CSDP-50BX2 CSDP-08BX1 CSDP-10BX1 CSDP-15BX1 CSDP-20BX1 CSDP-25BX1 CSDP-30BX1 …

Read More »

Biến tần 25A-D017N114

Biến tần 25A-D017N114 Thông số kỹ thuật biến tần Rockwell 25A-D017N114: PowerFlex 523 AC Drive, 480 VAC, 3 Phase, 10 HP, 7.5 kW Normal Duty; 10 HP, 7.5 kW Heavy Duty, Frame C, IP20 NEMA / Open Type, Filter 380…480V AC, Three-Phase, 50/60 Hz Drive Ratings No Filter with Integral …

Read More »