Thứ Hai , Tháng Tư 23 2018
Home / Networks and Communication / Switches 1783-BMS10CA

Switches 1783-BMS10CA

Switches 1783-BMS10CA

Cat. No. Total Ports Ethernet Ports Combo Ports SFP Slots Software Configuration CIP Sync NAT
1783-BMS10CL 10 8 Fast Ethernet 2 Fast Ethernet Lite No No
1783-BMS10CA 10 8 Fast Ethernet 2 Fast Ethernet Full No No
1783-BMS10CGL 10 8 Fast Ethernet 2 Gigabit Ethernet Lite No No
1783-BMS10CGA 10 8 Fast Ethernet 2 Gigabit Ethernet Full No No
1783-BMS10CGP 10 8 Fast Ethernet 2 Gigabit Ethernet Full Yes No
1783-BMS10CGN 10 8 Fast Ethernet 2 Gigabit Ethernet Full Yes Yes

đại lý 1783-BMS10CA, nhà phân phối 1783-BMS10CA, allen bradley 1783-BMS10CA, rockwell 1783-BMS10CA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *